Hebt u specifiek vragen over werk en inkomen? 
Voor vragen neemt u contact op met UWV WERKbedrijf. U kunt bellen met 0800-8001(maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur). Ook kunt u altijd langskomen bij een vestiging van UWV WERKbedrijf bij u in de buurt. 


Aanvragen van een tewerkstellingsvergunning of informatie over de procedure
UWV WERKbedrijf
Bureau Tewerkstellingsvergunningen
Postbus 16140
2500 BC Den Haag
079 - 7502903
www.werk.nl


Informatie over de procedure rond de verblijfsvergunning voor arbeidsmigranten en aanvragen voor de tewerkstelling van kennismigranten
IND Immigratie- en Naturalisatiedienst
Loket arbeidsmigratie
Sir Winston Churchilllaan 293
2288 DC Rijswijk
0900 - 1234561
www.ind.nl


Informatie over de Wav en handhaving door de Arbeidsinspectie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Postbus 90801
2509 LV Den Haag
0800 - 9051
www.arbeidsinspectie.szw.nl

Informatie over de waarde van buitenlandse diploma's beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
COLO Vereniging Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
Expertisebureau Internationale Diplomawaardering
Postbus 7259
2701 AG Zoetermeer
079 - 352 30 00
www.colo.nl

Informatie over de waarde van buitenlandse diploma's hoger onderwijs
Nuffic Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het Hoger Onderwijs
Postbus 29777
2502 LT Den Haag
070 - 426 02 60
www.nuffic.nl

[beheer]
 
 

Contact

Heeft u nog vragen of heeft u aanvullingen op deze informatie? 
Wij horen het graag.


Correspondentie kunt u richten aan:
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Postbus 90801
2509 LV Den Haag

 

[beheer]